Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Gdyni


nr rachunku bankowego:
52 1090 1102 0000 0001 2992 4362


kod Swift Banku: WBKPPLPP


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL52 1090 1102 0000 0001 2992 4362